Stayed in this 1870's hotel

IMG 0895


thompsdb@telusplanet.net