History being destroyed

IMG 7132


thompsdb@telusplanet.net