The London Eye

IMG 0947


thompsdb@telusplanet.net