Japanese A6M2 Zero

IMG 6649


thompsdb@telusplanet.net