Sopwith Camel

IMG 6608


thompsdb@telusplanet.net