No, that's not really dye

IMG 6049


thompsdb@telusplanet.net