Cliffs of Chalk

IMG 7489


thompsdb@telusplanet.net