Bergen, Norway

IMG 1404


thompsdb@telusplanet.net