The yachts' tender

IMG 7397


thompsdb@telusplanet.net