One of many churches

P1160042


thompsdb@telusplanet.net