US Norfolk Naval Base

PA190404


thompsdb@telusplanet.net