Oak Alley Plantation

IMG 1111


thompsdb@telusplanet.net