Union battery at Vicksberg

IMG 1084


thompsdb@telusplanet.net